Hồ sơ năng lực

Công ty chúng tôi luôn đặt chữ tín lên hàng đầu vì vậy chúng tôi luôn ý thức được rằng chất lượng và tiến độ của dự án là một phần quan trong, chính vì lẽ đó ngoài năng lực về quản lý, nhân sự, nhân lực, kỹ thuật, máy thiết bị, vấn đề về tài chính luôn được công ty chú trọng hàng đầu. Chúng tôi luôn có kế hoạch tài chính hàng năm, hàng quý, hàng tháng và từng dự án, từng công việc cụ thể vì vậy công ty luôn chủ động trong việc thanh quyết toán mua nguyên vật liệu, các khoản chi phí cũng như lương nhân công.. nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ dự án luôn thông suốt, đúng tiến độ

Một số thông tin về tài chính và các nguồn vốn dự phòng công ty có thể huy động: – Vốn điều lệ là: 10.000.000.000 VND – Vốn từ ngân hàng, quỹ đầu tư tài chính, các tổ chức tín dụng: có thể huy động – Vốn từ đối tác liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư­: chủ động – Vốn từ bên ngoài: chủ động – Vốn từ bất động sản, tài sản cố định và các giấy tờ có giá trị: chủ động huy động

29 Tháng Hai, 2016

Năng lực máy móc thiết bị

Công ty chúng tôi có đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công tác triển khai thi công và thực hiện các công việc thuộc […]
29 Tháng Hai, 2016

Năng lực nhân sự kỹ thuật

Tổng số nhân sự hiện tại của Công ty Cổ phần Công nghệ ITELCO là 120 người trong đó có 25 cán bộ có trình độ […]