Hồ sơ năng lực

29 Tháng Hai, 2016

Năng lực máy móc thiết bị

Công ty chúng tôi có đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công tác triển khai thi công và thực hiện các công việc thuộc […]
29 Tháng Hai, 2016

Năng lực nhân sự kỹ thuật

Tổng số nhân sự hiện tại của Công ty Cổ phần Công nghệ ITELCO là 120 người trong đó có 25 cán bộ có trình độ […]