Viettel tăng cường tài nguyên mạng lưới cho 3G do nhu cầu sử dụng tăng cao
20 Tháng Hai, 2016
Năng lực máy móc thiết bị
29 Tháng Hai, 2016

Năng lực nhân sự kỹ thuật

Tổng số nhân sự hiện tại của Công ty Cổ phần Công nghệ ITELCO là 120 người trong đó có 25 cán bộ có trình độ từ đại học trở lên, 95 cán bộ đã tốt nghiệp cao đẳng, kỹ thuật viên và công nhân các chuyên ngành xây dựng, điện, điện tử, điện lạnh và viễn thông, cơ khí, gò hàn.

TT

Chuyên môn

Số lượng

Kinh nghiệm

Trên 3 năm

Trên 4 năm

Trên 5 năm

I Trên đại học

25

Thạc sĩ

5

5

Kỹ sư xây dựng

4

4

Kỹ sư cơ khí

2

1

2

Kỹ sư điện, điện tử

2

2

Cử nhân tài chính kế toán

2

2

Cử nhân kinh tế

2

1

1

Kỹ sư điện tử viễn thông

5

2

3

Kỹ sư công nghệ thông tin

1

1

Cử nhân luật

2

2

II Cao đẳng và trung cấp

30

Tự động hoá

4

1

1

2

Điện tử viễn thông

12

2

4

6

Trung cấp xây dựng

10

2

3

5

Trung cấp cơ khí

4

2

2

III Công nhân kỹ thuật

61

Công nhân sắt

2

1

1

Công nhân xây dựng

20

5

8

7

Công nhân hàn

2

1

1

Công nhân tiện

2

1

1

Công nhân lắp ráp

6

1

1

3

Công nhân lắp đặt viễn thông

15

2

5

8

Công nhân điện

8

2

2

4

Công nhân điện lạnh

6

1

3

2

IV Lao động phổ thông

4

– See more at: http://itelco.com.vn/ho-so-nang-luc_n58080_g738.aspx#sthash.SxhI4TP8.dpuf