Dịch vụ lắp đặt, cấu hình hòa mạng thiết bị Viễn thông

Vận Hành Khai Thác & Ứng cứu thông tin
19 Tháng Hai, 2016
Giới thiệu các dịch vụ hạ tầng, thiết kế, lắp đặt Viễn thông
19 Tháng Hai, 2016

Dịch vụ lắp đặt, cấu hình hòa mạng thiết bị Viễn thông

Với tiêu chuẩn và chất lượng được đặt lên hàng đầu, trong những năm qua công ty chúng tôi được các đối tác ghi nhận là một đơn vị mạnh trong việc lắp đặt và cấu hình các BTS, BSC, truyền dẫn và các thiết bị ngoại vi khác.

–          Khảo sát, lắp đặt thiết bị.

–          Commissioning và Integration.

–          Di dời  thiết bị / Swap.

–          Nâng cấp công suất hoặc cấu hình.