Sếp phó Nokia: Xây nhà máy ở Bắc Ninh.
19 Tháng Hai, 2016
Hồ sơ năng lực
19 Tháng Hai, 2016

Các dự án tiêu biểu

I.NHỮNG CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU VÀ DỰ ÁN CÔNG TY ĐÃ THI CÔNG GẦN ĐÂY

Tên dự án

Tỉnh/TP

DANH MỤC

Tổng giá trị

Chủ đầu tư

Công việc thực hiện

Thời gian thực hiện

GSM63,PO NP4024200 (46 Trạm)

HCM City

Khảo sát, thiết kế lắp đặt trạm mới BSC/TRAU, BTS.

11/04/2008 Đến 15/08/2008

48,000.00 USD

VNP,Motorola

 Hòa mạng, đo kiểm và driving test chất lượng trạm.

04/05/2008 Đến 20/08/2008

GSM62,GSM67 PO NP4257534 (140 Trạm)

Hà nội, HCM & Các tỉnh phía nam

Khảo sát, thiết kế lắp đặt trạm mới BSC/TRAU, BTS.

13/05/2008 Đến 13/10/2008

146,800.00 USD

VNP,Motorola

Hòa mạng, đo kiểm và driving test chất lượng trạm.

07/07/2008 Đến 12/11/2008

GSM69, PO NP4459699 (335 Trạm)

Các tỉnh phía bắc

Khảo sát, thiết kế lắp đặt trạm mới BSC/TRAU, BTS.

24/11/2008 Đến 12/02/2009

337,500.00 USD

VNP,Motorola

 Hòa mạng, đo kiểm và driving test chất lượng trạm.

20/12/2008 Đến 29/02/2009

 Điều chỉnh antenna và tối ưu hóa.

15/03/2009 Đến 05/04/2009

GSM71, PO NP4614575 (320 Trạm)

Các tỉnh phía nam

Khảo sát, thiết kế lắp đặt trạm mới BSC/TRAU, BTS.

20/08/2008 Đến 02/02/2009

340,000.00 USD

VNP,Motorola

Hòa mạng, đo kiểm, driving test chất lượng trạm.

15/09/2008 Đến 29/02/2009

 Điều chỉnh antenna và tối ưu hóa.

15/06/2009 Đến 05/07/2009

Cung cấp dịch vụ lắp đặt thiết bị phụ trợ trạm BTS mạng Vinaphone

(70 Trạm)

Các tỉnh phía bắc

Cung cấp thiết bị phụ trợ trạm BTS.

Tháng 6/2011

1.966.272.000 VNĐ

VNP

 Khảo sát, thiết kế lắp đặt trạm mới BSC/TRAU, BTS.
 Khảo sát, thiết kế lắp đặt trạm mới BSC/TRAU, BTS.

Lắp đặt IN-BUILDING mạng Vinaphone

 (28 Trạm)

Khảo sát thiết kế lắp đặt trạm IN-BUILDING

Tháng 9/2009

482.005.535 VNĐ

VNP

Hòa mạng, đo kiểm, driving test chất lượng trạm.

Thuê dịch vụ đo drivertest các tram BTS

Hải Dương, Hưng Yên

Drivertest trạm BTS và tối ưu hóa mạng 2G

01/12/2010 Đến 21/12/2010

1.377.000.000 VNĐ

VMS

Hợp đồng cung cấp dịch vụ

Mở rộng phủ sóng các tỉnh phía Nam

Khảo sát, lắp đặt, hòa mạng, đo kiểm và driving test chất lượng trạm.

18/11/2011 Đến 31/12/2011

1.063.700.000 VNĐ

Ericsson, VNP

Thuê dịch vụ đo drivertest các tram BTS

Thái Nguyên

Drivertes các trạm BTS

Tháng 6/2011

138.255.975 VNĐ

VMS

GSM74, PO NP5112830 (350 Trạm)

Hà Nội & Các tỉnh phía bắc

Khảo sát, thiết kế lắp đặt trạm mới BSC/TRAU, BTS.

30/01/2010 Đến 20/06/2010

268,140.00 USD

VNP,Motorola

Hòa mạng, đo kiểm và driving test chất lượng trạm.

12/02/2010 Đến 25/07/2010

Điều chỉnh antenna và tối ưu hóa

11/09/2010 Đến 03/10/2010

GSM75, PO NP5114653 (186 Trạm)

HCM & Các tỉnh phía nam

Khảo sát, thiết kế lắp đặt trạm mới BSC/TRAU, BTS.

03/01/2010 Đến 03/03/2010

246,330.00 USD

VNP,Motorola

 Hòa mạng, đo kiểm và driving test chất lượng trạm.

05/02/2010 Đến 01/04/2010

3G UMTS01, PO NP4942184 (214 Trạm)

Hà Nội & Các tỉnh phía bắc

Khảo sát, thiết kế lắp đặt trạm mới ANC,MUX & NodeB

25/9/2009 đến 25/02/2010

199,600.00 USD

VNP,Motorola

Hòa mạng, đo kiểm và driving test chất lượng trạm.

25/10/2009 Đến 1/03/2010

3G UMTS02, PO NP 4942184

Hà Nội & Các tỉnh phía bắc

Khảo sát, thiết kế lắp đặt trạm mới ANC,MUX & NodeB

30/10/2010 Đến 26/03/2011

163,150.00 USD

VNP,Motorola

Hòa mạng, đo kiểm và driving test chất lượng trạm.

25/11/2010 Đến 26/02/2011

3G UMTS03, PO NP5256336

Hà Nội & Các tỉnh phía bắc

Khảo sát, thiết kế lắp đặt trạm mới ANC,MUX & NodeB

20/12/2010 Đến 15/04/2011

108,000.00 USD

VNP,Motorola

Hòa mạng, đo kiểm và driving test chất lượng trạm.

11/01/2011 Đến 10/04/2011

 Điều chỉnh antenna và tối ưu hóa

20/08/2011 Đến 13/09/2011

Hợp đồng cung cấp dịch vụ

Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên

Khảo sát, lắp đặt, đo kiểm, drivertest, cấu hình hòa mạng các trạm BTS

06/07/2009 Đến 26/07/2010

30,264.00 USD

ALCATEL,

T&A

SA 2009-1/ALU-T&A/ PO 232

Khảo sắt lắp đặt mới BSC

 Năm 2010

39,958.00 USD

Alcatel.Lucent,T&A

SA 2009-1/ALU-T&A/ PO 506

Trang bị thêm MX-BSC

Năm 2010

21,516.00 USD

Alcatel.Lucent,T&A

Hợp đồng thực hiện mua bán dịch vụ

Hà Nội, Đà Nẵng, HCM

Khảo sát, lắp đặt, đo kiểm, drivertest, cấu hình hòa mạng các  trạm BTS,

Tháng 5/2008

ERISSON, T&A

XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG

Xây dựng CSHT Trạm BTS

Thái Bình

Tìn kiếm và XD CSHT 10 BTS đợt 1 năm 2010

2010

2.710.126.000 VNĐ

VMS, T&A

Xây dựng CSHT Trạm BTS

Quảng Ninh

Thay thế cột anten tự đứng Hapulico bằng cột anten dây co tại 11 trạm, tỉnh Quảng Ninh

2013

1.368.125.186 VNĐ

VIETTEL

LẮP ĐẶT TRẠM THU PHÁT VỆ TINH VSAT

Lắp Đặt tram VSAT

(72 Trạm)

64 Tỉnh thành

Lắp và cài đặt trạm VSAT

Tháng 8/2011

1.074.480.000 VNĐ

Tổng cục 6 bộ CA,

TECHNIMEX

ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG

Đèn tín hiệu giao thông

Hà Nội

Lắp đặt hệ thống đèn điều khiển tín hiệu giao thông độc lập nút Đặng Thái Thân – Lê Thánh Tông

Tháng 10/2008

522.565.000

VNĐ

Trung tâm điều khiển đèn THGT – Công an Thành phố Hà Nội

Đèn tín hiệu giao thông

Hà Nội

Lắp đặt hệ thống đèn điều khiển tín hiệu giao thông độc lập nút Quán sứ – Thợ Nhuộm

Tháng 10/2008

369.427.000

VNĐ

Trung tâm điều khiển đèn THGT – Công an Thành phố Hà Nội

Đèn tín hiệu giao thông

Hà Nội

Duy tu hệ thống đèn tín hiệu giao thông, hệ thống cống bể cáp của Trung tâm điều khiển đèn tín hiệu Thành phố Hà Nội năm 2006

Tháng 03/2008

477.879.000

VNĐ

Trung tâm điều khiển đèn THGT – Công an Thành phố Hà Nội

Đèn tín hiệu giao thông

Hà Nội

Duy tu hệ thống  đèn tín hiệu giao thông Hà Nội 2008

Tháng 01/2009

667.502.348

VNĐ

Trung tâm điều khiển đèn THGT – Công an Thành phố Hà Nội

Đèn tín hiệu giao thông

Hà Nội

Xây dựng công trình, Duy tu, sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông năm 2010

Tháng 01/2011

2.499.998.468 VNĐ

Trung tâm điều khiển đèn THGT – Công an Thành phố Hà Nội

Đèn tín hiệu giao thông

Hà Nội

 

Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông điều khiển độc lập nút Phạm Văn Đồng –  Khu liên hiệp Bộ Công An

Tháng 4/2011

897.177.000

VNĐ

Ban QLDA duy tu hạ tầng giao thông – Sở giao thông vận tải

Đèn tín hiệu giao thông

Hà Nội

Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông điều khiển độc lập nút Quang Trung – Lê Trọng Tấn

Tháng 4/2011

644.467.000

VNĐ

Ban QLDA duy tu hạ tầng giao thông – Sở giao thông vận tải

Đèn tín hiệu giao thông

Hà Nội

Tổ chức lại giao thông và cải tạo nút đèn tín hiệu Quang Trung – Bưu điện Hà Đông

Tháng 4/2011

742.986.000

VNĐ

Ban QLDA duy tu hạ tầng giao thông – Sở giao thông vận tải

Đèn tín hiệu giao thông

Hà Nội

Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông và tổ chức lại giao thông nút Khuất Duy Tiến – Trần Duy Hưng – Phạm Hùng

Tháng 12/2011

1.534.256.000 VNĐ

Ban QLDA duy tu hạ tầng giao thông – Sở giao thông vận tải

Đèn tín hiệu giao thông

Hà Nội

Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông nút đường Thái Hà giao với đường La Thành – Thái Hà – Láng.

Tháng 5/2012

1.142.255.000 VNĐ

Ban QLDA duy tu hạ tầng giao thông – Sở giao thông vận tải

Đèn tín hiệu giao thông

Hà Nội

Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông nút Phạm Hùng – Mễ Trì

Tháng 7/2012

1.139.945.000 VNĐ

Ban QLDA duy tu hạ tầng giao thông – Sở giao thông vận tải

Đèn tín hiệu giao thông

Hà Nội

Thi công xây lắp hạng mục công trình: Bố trí đèn tín hiệu giao thông và cột camera để tổ chức giao thông dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao thông Láng Hạ – Thái Hà .

Tháng 01/2012

1.369.929.000 VNĐ

Ban QLDA giao thông 3 – Sở giao thông vận tải

Đèn tín hiệu giao thông

Hà Nội

Lát gầm cầu và trồng cây xanh; di chuyển, lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu; đấu nối hệ thống thoát nước) Dự án: Xây dựng cầu vượt tại nút giaonút giao
đường Lê Văn Lương – đường Láng

Tháng 8/2012

2.302.463.546 VNĐ

Ban QLDA giao thông 3 – Sở giao thông vận tải

II. CÁC ĐỐI TÁC CHÍNH CỦA CÔNG TY

1. Công ty thông tin di động (VMS-Mobifone)

– Xây dựng và lắp đặt các trạm BTS;

– Cung cấp dịch vụ CSHT hoàn chỉnh để lắp đặt thiết bị;

– Xây dựng và lắp đặt cột thông tin, cột thu phát sóng;

– Lắp đặt thiết bị GSM, truyền dẫn và các thiết bị ngoại vị khác;

– Hỗ trợ vận hành khai thác mạng lưới;

– Cung cấp dịch vụ ứng cứu thông tin;

– Cung cấp dịch vụ drivertest và tối ưu hóa;

– Cung cấp vật tư, thiết bị viễn thông, thiết bị điện tử khác,…

2. Công ty dịch vụ viễn thông (VNP-Vinaphone)

– Xây dựng và lắp đặt các trạm BTS;

– Cung cấp dịch vụ CSHT hoàn chỉnh để lắp đặt thiết bị;

– Xây dựng và lắp đặt cột thông tin, cột thu phát sóng;

– Lắp đặt thiết bị GSM, truyền dẫn và các thiết bị ngoại vị khác;

– Hỗ trợ vận hành khai thác mạng lưới;

– Cung cấp dịch vụ ứng cứu thông tin;

– Cung cấp dịch vụ drivertest và tối ưu hóa;

– Cung cấp vật tư, thiết bị viễn thông, thiết bị điện tử khác,…

3. Công ty TNHH ERICSSON Việt Nam

– Cung cấp dịch vụ drivertest mạng Vinaphone ;

– Lắp đặt các trạm BTS reused Ericsson tại ba tỉnh Quảng Bình, Quảng trị, Thừa thiên – Huế do Alcatel swap từ phía Bắc mạng Vinaphone. Tham gia triển khai các dự án của nhà thầu Alcatel trên các mạng Gtel, EVN.

4. Công an Thành phố Hà Nội

– Cải tạo các nút đèn tín hiệu giao thông tại Thành phố Hà Nội;

– Cung cấp, lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông;

5. Công Ty TNHH Công Nghệ HUAWEI Việt Nam

–  Lắp đặt mới các trạm BTS Huawei và BTS reused Motorola cho các dự án Mở rộng vùng phủ sóng mạng Vinaphone ở các khu vực 3 tỉnh Duyên Hải, Tây Nam Bộ và 8 tỉnh Nam Nam Trung Bộ mạng Vinaphone.

6. Công Ty Motorola Việt Nam

Trong gần hai năm qua Công ty Itelco đã lắp thực hiện lắp đặt và commissioning hơn 1500 trạm BTS Motorola trên mạng Vinaphone bao gồm các dự án GSM63, GSM64, GSM65, GSM67,GSM62, GSM69, GSM71, GSM74, GSM75.. Triển khai lắp đặt và commissioning các phần tử mạng 3G khu vực các tỉnh phía Bắc. Ngoài ra Itelco cũng được Motorola tin tưởng ký kết thực hiện một số nội dung công việc tối ưu hóa (IOS) mạng vô tuyến Vinaphone.

7. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội

– Cải tạo các nút đèn tín hiệu giao thông tại Thành phố Hà Nội;

– Cung cấp, lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông;

– Lắp đặt Camera giao thông.

III. MỘT SỐ THÔNG TIN KHÁC
Những năm vừa qua trong quá trình hoạt động, Công ty đã thực sự lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt cũng chính từ đó Công ty chúng tôi đã đúc rút được nhiều kinh nghiệm thực tế và đặc biệt là những kinh nghiệm triển khai một số lĩnh vực sau:
Áp dụng kỹ thuật, công nghệ và vật liệu mới vào xây dựng cơ bản.
Thiết kế và xây dựng theo phương thức mới, hiện đại vừa thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng và giảm hiệu ứng nhà kính.
Cập nhật, chuyển giao công nghệ sản suất.
Không ngừng đào tạo và nâng cao năng lực của cán bộ công nhân viên.
Mở rộng thị trường, phát triển hệ thống phân phối các sản phẩm mới.
Tích cực nghiên cứu những lĩnh vực đầu tư mới về công nghệ cao.
Đóng góp và hoạt động xã hội Là một công ty hoạt động dưới sự quản lý của pháp luật và nhà nước, công ty chúng tôi luôn ý thức được trách nhiệm của mình đối với cộng đồng, xã hội và thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ đối với nhà nước cụ thể là:
Trực tiếp tạo công ăn việc làm cho công nhân.
Hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước.
Đóng góp cho các chương trình từ thiện giúp đỡ các đối tượng chính sách.
Đóng góp cho các cuộc vận động tương thân tương ái giúp đỡ những đối tượng khó khăn.
Ủng hộ đồng bào thiên tai lũ lụt.
Tài trợ các chương trình khuyến khích tài năng trẻ, các cuộc thi trí tuệ, thể thao, văn hoá trong và ngoài tỉnh.